Značka Počet paliet Dľžka Hmotnosť Poznámka
Mercedes 20 pal 8,0 lm 5000 kg Hydraulické čelo
Man 17 pal 7,20 lm 5000 kg Hydraulické čelo
Renault 17 pal 7,20 lm 5000 kg Hydraulické čelo
Renault 17 pal 7,20 lm 5000 kg Hydraulické čelo
Renault 17 pal 7,20 lm 5000 kg Hydraulické čelo
Renault 18 pal 7,40 lm 5000 kg
Renault 16 pal 6,50 lm 3500 kg
Príves 14 pal 5,50 lm 2000 kg